2006/Sep/20ลูกๆทุกคนสามารถรักแม่ได้ไนทุกๆวัน ไม่ใช่เฉพาะวันแม่เท่านั้น

และลูกๆคนไหนที่ไม่เคยบอกรักเแม่ เพราะว่าไม่กล้าที่จะบอก

ควรรวบรวมความกล้าบอกซะ!!! วันนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้บอกเหมือน

เรา ในวันนี้

กลั่นเม็ดเลือดเม็ดน้อยเป็นร้อยหยด

จนปรากฎเป็นหยดนมรสกลมกล่อม

เพื่อหล่อเลี้ยงทารกน้อยค่อยอดออม

เฝ้าถนอมฟูมฟักรักเมตตา

วันเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนเดือนหมุนเคลื่อนคล้อย

จากเด็กน้อยเริ่มมีแรงเริ่มแข็งกล้า

ค่อยสอนเดินสอนทำสอนคำจา

สอนปัญญาสอนวิชาสารพัน

ทารกน้อยวันนี้เห็นเป็นผู้ใหญ่

แม่ภูมิใจในผลงานการสร้างสรรค์

ความเหน็ดเหนื่อยกายใจหายไปพลัน

เมื่อถึงวันลูกได้รับปริญญา

วันนี้ของแม่สุขถ้วนหน้า

มีครอบครัวอยู่เย็นเป็นฝั่งฝา

แม่คนนี้เข้าสู่วัยชรา

รอเวลาสู่กองฟืนตอนสิ้นใจ

วันแม่เอยสองตาแลหม่นหมองอยากร้องไห้

บ้านแม่อยู่วันนี้ไม่มีใคร

มีแต่ไก่กับหมาที่สีมอซอ

อยากฝากดาวถามฟ้าหาลูกรัก

ใครรู้จักบอกให้ได้ไหมหนอ

แม่ชราผู้อยู่หลังยังเฝ้ารอ

บอกอยากขอเห็นหน้าอีกคราเอย
 


edit @ 2006/09/20 20:57:44
edit @ 2006/09/20 21:12:27
edit @ 2006/09/20 21:18:01
edit @ 2006/09/20 21:27:28

2006/Sep/16
 

เสี่ยง...เพื่อชีวิต

การหัวเราะ คือ การเสี่ยงที่ถูกมองว่าเป็นคนโง่

การร้องไห้ คือ การเสี่ยงที่จะถูกมองว่าอ่อนแอ
การเข้าไปหาคนอื่น คือ การเสี่ยงที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
การแสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นรับรู้ คือ การเสียงที่จะได้รับคำปฏิเสธ

การตั้งเป้าหมายต่อหน้าผู้อื่น คือ การเสี่ยงที่จะถูกหัวเราะเยาะ
การที่จะรักใครสักคน คือ การเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความรักตอบแทน
การก้าวไปข้างหน้า ที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ ๆ คือ การเสี่ยงต่อความผิดพลาด
แต่เราก็ควรที่จะเสี่ยงในสิ่งต่างๆ เหล่านี้
เนื่องจากว่าอันตรายที่ใหญ่หลวงท่ีสุดในชีวิต คือ การที่ไม่ยอมเสี่ยงสิ่งใดเลย
บุคคลที่จะไม่เส่ียงสิ่งใดเลย จะไม่ได้ทำสิ่งใด จะไม่มีสิ่งใด และจะไม่ได้อะไรเลย
ความล้มเหลว
ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนหนึ่ง ก็คือ การท่ีเขามัวแต่กลัวว่าตนเอง
จะทำผิดและคิดซำ้ ๆ ซาก อยู่นั่นเอง
**ความสำเร็จของคนรอการเริ่มต้นและการเริ่มต้นนั้นรอการกระทำอยู่**

 

edit @ 2006/09/16 18:30:12
edit @ 2006/09/16 18:47:58
edit @ 2006/09/16 18:51:10
edit @ 2006/09/16 18:52:46
edit @ 2006/09/16 18:54:00
edit @ 2006/09/16 18:57:24

2006/Sep/16

หนุ่มๆสาวๆที่รักและหลงใหลในความน่ารักของเจ้าKITTY

เรามีรูปมาฝากด้วย


 

  

edit @ 2006/09/16 17:16:03
edit @ 2006/09/16 17:23:25
edit @ 2006/09/16 17:27:28
edit @ 2006/09/16 17:28:28
edit @ 2006/09/20 21:16:47